ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הדרכה ללוחמי אש בכיבוי תעופתי עפ"י תקנות ICAO
מספר ההודעה: 13
תאריך פרסום: 05/02/2024
תאריך סיום פרסום: 05/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2025 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: Serco Limited
פרטי ההודעה: