ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי מקרקעין עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 138
תאריך פרסום: 02/11/2023
תאריך סיום פרסום: 02/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 26.02.2026 - 27.02.2024
שם ספק/לקוח: מאיר מזרחי ושות' – עורכי דין
פרטי ההודעה: