ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לרכישת שירותי תמיכה PREMIER וחבילת תוצרים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 07
תאריך פרסום: 10/01/2024
תאריך סיום פרסום: 10/01/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: מיקרוסופט ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: