ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להתאמה, הקמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה חלביים, האחד באולם היוצאים שבטרמינל 3, והשני במרכז "שחקים" צד מערבי שבטרמינל 3, של נמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז: 2023/151/0078/00
תאריך פרסום: 24/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 24/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 24/06/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 02/07/2024 שעה: 23:30