ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת דלפק למכירה, בפטור ממיסים, של משקפי שמש (ולבחירת הזוכה, גם קריאה), באולם היוצאים של טרמינל 3
מספר ההודעה: 37
תאריך פרסום: 29/10/2023
תאריך סיום פרסום: 29/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2023 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: אירוקה אינטרנשיונל בע"מ
פרטי ההודעה: