ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ שוטף, ביצוע ביקורות וסקרי בטיחות ופיקוח בתחום בטיחות אש ומניעת דלקות בנתב"ג, עבור רש"ת
מספר ההודעה: 24
תאריך פרסום: 29/02/2024
תאריך סיום פרסום: 01/03/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ
פרטי ההודעה: