ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לביצוע מיפוי מכשולים בסביבת נ"ת רמון
מספר ההודעה: 146
תאריך פרסום: 22/11/2023
תאריך סיום פרסום: 22/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: רשות התעופה האזרחית
פרטי ההודעה: