ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת חלקי חילוף ומתן שירותי תמיכה טכנית למנועי DEUTZ, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 79
תאריך פרסום: 03/07/2024
תאריך סיום פרסום: 03/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 13.02.2025 ועד ליום 12.02.2027
שם ספק/לקוח: אמקול בע"מ
פרטי ההודעה: