ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הצבת חיישני מערכת תצוגת תא"א במרחב אילת
מספר ההודעה: 148
תאריך פרסום: 26/11/2023
תאריך סיום פרסום: 26/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 23.04.2029 - 24.04.2024
שם ספק/לקוח: פי.אייץ.איי IHP נטוורקס 2015
פרטי ההודעה: