ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: רכישת שירותי יעוץ ופיתוח קורסים אינטראקטיבים
מספר ההודעה: 129
תאריך פרסום: 17/10/2023
תאריך סיום פרסום: 17/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ, קוולי-טסט בע"מ, נעם הרץ-גע דע, פלייסקיפ בע"מ, אל-נט בע"מ
פרטי ההודעה: