ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה להסעת נוסעים בנסיעות מיוחדות ממעבר הגבול אלנבי לכל חלקי הארץ
מספר ההודעה: 03
תאריך פרסום: 13/02/2024
תאריך סיום פרסום: 13/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.03.2025 - 02.03.2024
שם ספק/לקוח: מוניות אלנג'מה בע"מ
פרטי ההודעה: