ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פרסום קמפיינים, קמפיינים בפרסום לקהלי יעד בעברית וערבית, אסטרטגיה תקשורתית ותקשורת משברית, שרותי דוברות, פרסום ויחסי ציבור במדיה החברתית, שיווק בארץ ובעולם ושרותי הפקה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 70
תאריך פרסום: 04/06/2024
תאריך סיום פרסום: 04/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2025 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: ליד שיווק ממוקד בע"מ
פרטי ההודעה: