ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בשטח בנמל התעופה רמון
מספר ההודעה: 23
תאריך פרסום: 16/07/2023
תאריך סיום פרסום: 16/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 18.02.2026 - 19.02.2023
שם ספק/לקוח: ביטחון הים האדום
פרטי ההודעה: