ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לאספקת ציוד אביזרי וחומרי חשמל עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 10
תאריך פרסום: 23/01/2024
תאריך סיום פרסום: 23/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2026 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: לוחות רודוב בע"מ, אור שי סיטונאות חשמל בע"מ, אנרגוטק פרויקטים בע"מ, חשמלור (1994) בע"מ, ניצן פרידברג בע"מ
פרטי ההודעה: