ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת סניף דואר במרכז שחקים שבטרמינל 3, חדר מיון וחלוקה ומסוף דואר אויר בנמל התעופה הבינלאומי בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 38
תאריך פרסום: 14/11/2023
תאריך סיום פרסום: 14/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: חברת דואר ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: