ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת לרכש שירותי תקשורת וקווי תקשורת, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 88
תאריך פרסום: 12/07/2023
תאריך סיום פרסום: 12/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 08.12.2025 - 09.12.2023
שם ספק/לקוח: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
פרטי ההודעה: