ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניטור מידע וסייבר מנוהל למשרד התחבורה וגופי תחבורה בישראל
מספר ההודעה: 29
תאריך פרסום: 20/08/2023
תאריך סיום פרסום: 20/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: משרד התחבורה
פרטי ההודעה: