ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון, אספקה התקנה, ניטור ואחזקת מערכת ממוחשבת לקריאת מוני חשמל, רבי מודדים, רכיבי חשמל ומוני מים בכל אתרי רש"ת
מספר ההודעה: 120
תאריך פרסום: 11/09/2023
תאריך סיום פרסום: 11/09/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: מיניסי כתום בע"מ
פרטי ההודעה: