ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון להכנת תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לש.ת לתעופה הכללית
מספר ההודעה: 75
תאריך פרסום: 19/06/2024
תאריך סיום פרסום: 19/06/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: פיטלסון שילה אדריכלים
פרטי ההודעה: