ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת חלקי חילוף עבור מסועים ניידים תוצרת חב' wollard
מספר ההודעה: 99
תאריך פרסום: 03/08/2023
תאריך סיום פרסום: 03/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: WOLLARD INTERNATIONAL LLC
פרטי ההודעה: