ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

פרסום תוצאות מכרזים

 1. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת בית הנתיבות ומבני התמך בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2014/074/0018/00
  • תאריך פרסום: 11/03/2015
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 08/03/2015
 2. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת צומת מדורג בכביש 90 ומפעל ניקוז להגנה מפני שיטפונות בסמוך לשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2014/074/0019/00
  • תאריך פרסום: 30/10/2014
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 23/09/2014
 3. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מבני הסמכה (מגדל הפיקוח, מרכז האנרגיה, מאגרי המים, מנהרת השירות, מבנה שער, מבנה אנטנת שידור) וחיבורם לתשתיות הראשיות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2014/074/0008/00
  • תאריך פרסום: 23/09/2014
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 16/09/2014
 4. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילת מסלולים, רחבות חנייה למטוסים, כבישים, תשתיות, גידור ופיתוח בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2013/074/0038/00
  • תאריך פרסום: 27/01/2014
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 07/07/2014
 5. מכרז פומבי לביצוע עבודות שלוחה E ורחבות המטוסים המזרחיות בפרויקט PAL-3 בטרמינל 3 בנתב"ג

  • מספר מכרז: 2013/074/0028/00
  • תאריך פרסום: 05/12/2013
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 11/06/2014
 6. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת רחבות חנייה למטוסים בצד המערבי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2012/074/0037/00
  • תאריך פרסום: 21/02/2013
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 26/06/2013
 7. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לבניה והקמת מגדל פיקוח בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2012/074/0034/00
  • תאריך פרסום: 29/10/2012
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 14/01/2013
 8. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות עפר, גידור ותשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה

  • מספר מכרז: 2012/074/0030/00
  • תאריך פרסום: 17/10/2012
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 25/04/2013
 9. מכרז פומבי להתקשרות בחוזה "Turn-Key" לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה, ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש"ת

  • מספר מכרז: 2009/197/0023/00
  • תאריך פרסום: 21/11/2011
  • תאריך הכרזת זוכה/ים: 19/06/2012
;