ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת מבני הסמכה (מגדל הפיקוח, מרכז האנרגיה, מאגרי המים, מנהרת השירות, מבנה שער, מבנה אנטנת שידור) וחיבורם לתשתיות הראשיות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2014/074/0008/00
תאריך פרסום: 23/09/2014
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 16/09/2014

כללי

שם הזוכה: דניה סיבוס בע"מ
כתובת: יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה: 115,696,491 ₪