ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי לביצוע עבודות שלוחה E ורחבות המטוסים המזרחיות בפרויקט PAL-3 בטרמינל 3 בנתב"ג
מספר מכרז: 2013/074/0028/00
תאריך פרסום: 05/12/2013
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 11/06/2014

כללי

שם הזוכה: מנרב הנדסה ובנין בע"מ
כתובת: הבושם 3, ת.ד 153 אשדוד 77610
סכום הזכייה: 369,764,533 ₪