ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות עפר, גידור ותשתיות מים, כיבוי אש, ביוב וניקוז בשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2012/074/0030/00
תאריך פרסום: 17/10/2012
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 25/04/2013

כללי

שם הזוכה: ברעד עבודות עפר, פיתוח וכבישים בע"מ
כתובת: יפו 34, ירושלים
סכום הזכייה: 82,897,355 ₪