ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת רחבות חנייה למטוסים בצד המערבי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2012/074/0037/00
תאריך פרסום: 21/02/2013
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 26/06/2013

כללי

שם הזוכה: דרכים בניה ופיתוח (ש.א.צ.) בע"מ
כתובת: ת.ד. 474 יבנה, 81104
סכום הזכייה: 36,402,708 ₪