ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה "Turn-Key" לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה, ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש"ת
מספר מכרז: 2009/197/0023/00
תאריך פרסום: 21/11/2011
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 19/06/2012

כללי

שם הזוכה: מטריקס אי.טי. בע"מ
כתובת: שדרות אבא אבן 3, הרצליה פיתוח, 46120
סכום הזכייה: 4,184,309 ₪