ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת צומת מדורג בכביש 90 ומפעל ניקוז להגנה מפני שיטפונות בסמוך לשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2014/074/0019/00
תאריך פרסום: 30/10/2014
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 23/09/2014

כללי

שם הזוכה: ונונו דני בע"מ
כתובת: הסדנאות 4, הרצליה, 46728
סכום הזכייה: 99,088,019 ₪