ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת בית הנתיבות ומבני התמך בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2014/074/0018/00
תאריך פרסום: 11/03/2015
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 08/03/2015

כללי

שם הזוכה: דניה סיבוס בע"מ
כתובת: יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
סכום הזכייה: 436,400,073 ₪