ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סלילת מסלולים, רחבות חנייה למטוסים, כבישים, תשתיות, גידור ופיתוח בשדה התעופה הבינלאומי רמון ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2013/074/0038/00
תאריך פרסום: 27/01/2014
סוג ההליך: מכרז פומבי
פרטי ההצעה הזוכה
תאריך הכרזת זוכה/ים: 07/07/2014

כללי

שם הזוכה: קבוצת אשטרום בע"מ
כתובת: קרמינצקי 10, תל אביב, 6789910
סכום הזכייה: 302,043,796 ₪