ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תקנון רשות שדות התעופה לרכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט:

 1. הרכישה באמצעות אתר האינטרנט כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה:
  • כל המבצעים פעולה באתר זה מצהירים כי קראו והבינו את תקנון האתר וכי לא תהיה להם ו/או למי מטעמם כל טענהו/או תביעה כנגד בעלי האתר /או מפעיליהם ו/או מי מטעמם בהתאם לתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן.
  • הרכישה בכרטיס אשראי בתוקף ובלבד שהכרטיס הוא אחד מכרטיסי האשראי המופיעים בדף הכניסה לאתר.
  • למפעילי האתר שמורה הזכות לשנות את התקנון לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
 2. ביצוע הזמנה והתשלום:
  • בזמן ביצוע ההזמנה תידרשו לבחור מרשימה סגורה את המוצרים ו/או השירותים שברצונכם לרכוש.
  • בזמן ביצוע ההזמנה תידרשו למלא מייל לשליחת חשבונית מס, בעצם כתיבת המייל אתם מאשרים לקבל את חשבונית המס באופן דיגיטלי.
  • לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום, תשלח אליכם הודעה על קליטת התשלום.
  • הודעה זאת לא מחייבת את האתר לספק את המוצרים ו/או השירותים, אלה מעידה בלבד שפרטי התשלום נקלטו במערכת.
  • לאחר סיום בדיקת פרטי האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה, תשלח אליכם חשבונית המס.
 3. אספקת המוצרים ו/או שירותים:
  • בבואכם לקבל את המוצרים ו/או השירותים תידרשו להציג את חשבונית המס וכנגדה תקבלו את המוצרים ו/או השירותים
  • במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת רשות שדות התעופה יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או שירותים, כגון מצב בטחוני או כח עליון רשאית רשות שדות התעופה להודיע על ביטול הרכישה, ולבטל את חיוב הלקוחות.
 4. מחירים ותשלומים:
  • חיובכם יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתם, במחירים שמופיעים בסמוך למוצרים שהזמנתם.
  • רשת שדות התעופה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או שירותים מעט לעט, המחיר שתחויבו בהזמנה תואם למחיר באתר בזמן שתשלימו את ביצוע תשלום הרכישה.
  • כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.
 5. ביטול העסקה:
  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, מובהר כי זכות ביטול העסקה לא תחול על כרטיס עובד שמופק בהתאם לפרטי העובד.
  • במידה והמוצר פגום הלקוח יודיע לרשות שדות התעופה למייל AgafTa2@iaa.gov.il תוך 48 שעות מיום קבלת המוצרים אחרת יחשב הדבר כי המוצר תקין.
 6. בכל פניה יש ליצור קשר עם נציג/ת אגף תקבולים בטלפון 03-9750509.

בברכה רשות שדות התעופה

בדיקה מוצגות 0 תוצאות