ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

קביעת מקומות לשם חניה ועצירה של מוניות בנמל התעופה בן-גוריון

קביעת מקומות לשם חניה ועצירה של מוניות בנמל התעופה בן-גוריון

 1. רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ג-1983, הריני קובע את המקומות הבאים לשם חניה ואיסוף נוסעים לנסיעה במוניות כמפורט להלן:
 • מקומות מותרים להעלאת נוסעים לנסיעה במונית:
  • תור מוניות בקומה G בMLR: בקומה זו מותרת העמדת המוניות לצורכי המתנה בתור עד להגעת הנוסעים. העלאת נוסעים למונית תבוצע על פי הוראת סדרן המוניות.
  • קומת תחבורה ציבורית – נתיב צפוני: בקומה זו בסמוך לשער 23, מותרת חניית מוניות, אשר הוזמנו בנסיעה מיוחדת מראש הנושאות אישור בלבד. העצירה והחניה למוניות אלו, הנה בתאי החניה , ומותרת לצורכי המתנה עד להגעת הנוסעים והעלתם למונית .
  • קומת תחבורה ציבורית – נתיב דרומי: בקומה זו מותרת חניה של מוניות המסיעות צוותי אוויר ועובדי חברות תעופה בתאי חניה ומקומות המסומנים  בתמרור.
 • חניוני מוניות לצורכי רישום  והמתנה תתבצע באופן ובמקומות שלהלן בלבד:
  • חניון 280 (בעתיד חניון 22):

הסעת נוסעים מנתב"ג מותנית ברישום, תשלום סך של 5 ₪  וקבלת אישור לנסיעה.

 • החניה בחניון 280 מותרת עד לשילוח המונית למתן שרותי הסעה מתור המוניות בקומה G בMLR או למתן שירותי הסעה במונית לנוסעים שהזמינו השרות מראש וזאת בהתאם להוראות הסדרן  בחניון.
 1. למען הסר ספק, מוניות רשאיות לחנות במקומות המפורטים לעיל בלבד, וחל איסור על חניה ואיסוף נוסעים לצורך שרותי הסעה במונית, במקומות אחרים בשטח נתב"ג לרבות  חניוני "כרם" ו-"פרדס", האסורים לנהגי מונית בתפקיד.

        

        

   בברכה,

אודי בר עוז
מנהל נמל תעופה בן גוריון