ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מקום לקיום התקהלויות- באזור טרמינל 1, צפונית לרחוב דרור ומזרחית לשדרות העלייה עד להודעה חדשה מקום לקיום התקהלויות בנתב"ג

לידיעת הציבור הרחב,

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב1) לכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה) התשמ"ד- 1984 הריני קובע כי בתאריך 03.7.2023  ועד להודעה אחרת, תשמש הרחבה הבא הממוקמת במיקום הבא : באזור טרמינל 1 – צפונית לרחוב דרור ומזרחית לשדרות העלייה (כפי שמופיע בתצלום המצורף) כמקום לקיום התקהלויות.

הרחבה מתוחמת ומשולטת.

הרחבה באזור טרמינל 1

שטח ההתקהלות בטרמינל 1

(בתמונה: שטח ההתקהלות בטרמינל 1)

הודעה זו מחליפה את הודעתי הקודמת שפורסמה ביום 30.03.23.

 

על המבקש לקיים התקהלות בשטח זה לפנות בכתב לח"מ לפחות 12 שעות לפני מועד ההתקהלות המתוכננת ולמסור בפנייתו את : נושא ההתקהלות, מועדה המדויק ומספר המתקהלים הצפוי

 

בהתאם לסעיף 12(ג) לכללים הנ"ל - ההתקהלות תתפזר עפ"י דרישת הח"מ.

 

נסיעה עם  Waze אל דרור, נמל תעופה בן-גוריון https://waze.com/ul/hsv8vfpun9

 

על החתום: אודי בר עוז, מנהל נמל התעופה בן גוריון