ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תיאום חלונות זמן

מבוא מוצגות 5 תוצאות

מבוא המידע בנושא "תיאום חלונות זמן לטיסה" נועד לחברות תעופה ולטייסים בלבד. לנוסע הפרטי ו/או לחברות ולסוכני נסיעות המידע אינו רלוונטי.

תחום "חלונות זמן לטיסה" מחולק לתת נושאים המפרטים מידע מסייע ותומך לחברות תעופה ולטייסים פרטיים אשר מעוניינים להתחיל פעילות תעופתית בנמל התעופה בן גוריון. במסגרת זו מפורסם מידע רחב ומגוון בנושאים להם קיימת זיקה ישירה לפעילות אווירית כמו למשל; תכנון לוח טיסות, נוהל בקשה להפעלת טיסות שכר, טיסות סדירות, טיסות חסך וכיו"ב.

כללי
תיאום "חלונות זמן" (סלוטים) בנמל תעופה הוא אמצעי קריטי לתכנון לוח טיסות המותאם לקיבולת התעופה בנמל, והוא מתוכנן מראש על ידי יישום של מערכת כללים והנחיות כפי שהם מופיעים ב- WSG - Worldwide Slot Guidelines.

* המטרה העיקרית לתכנון לוח הטיסות היא להבטיח שייעשה שימוש יעיל בתשתיות הקיימות בנמל התעופה וכן לשאוף להיענות בחיוב, ככל שניתן, לבקשות הלקוח הפוטנציאלי.
* הקצאת "חלונות הזמן" (סלוטים) מתוכננת בכפוף לבקשות שמגישות חברות התעופה. השיבוץ נקבע בהתאם לקיבולת בנמל ובכפוף לניצול יעיל ואופטימלי של המשאבים הקיימים.
* 'יאט"א' הינו ארגון חברות התעופה הבינלאומי, הוא זה שמסווג את נמלי התעופה על פי היקף התנועה האווירית והתשתיות הזמינות.
הסיווג נעשה על פי קריטריונים קבועים בחלוקה לדרגות:1 , 2 , ו - 3 כאשר דרגה 1 מגדירה נמל תעופה בדרגת העומס, לתנועה אווירית, הנמוכה ביותר, ו-3 בדרגת עומס הגבוהה ביותר.
קווים מנחים לתכנון לוח טיסות ניתן למצוא באתר יאט"א

 • נמל התעופה בן גוריון מוגדר כנמל תעופה מדרגה 3, המהווה כאמור את דרגת העומס בתנועה הגבוהה ביותר ומכאן שהביקוש להפעלת טיסות גדול מזה שניתן להיענות להם (בשעות מסוימות), וזאת בשל מגבלות של תשתית, או מרחב אווירי, או מגבלות אחרות.

  * תכנון לוח טיסות מתבצע על ידי המחלקה לתכנון לוח טיסות. הבקשות לחלונות זמן (סלוטים) מוגשות על ידי חברות התעופה, נבחנות ומשובצות בהתחשב במגבלות ובפוטנציאל הקיבולת בנמל.
  * אופן ההתקשרות של חברות התעופה עם הרשות נעשית על פי הנחיות 'יאטא' המופיעות ב: SSIM - Standard Schedules Information Manual
  * בקשות לחלונות זמן (סלוטים) לטיסות סדירות, לטיסות שכר ולטיסות פנים ארציות מוגשות בפורמט SCR אותו ניתן למצוא ב - Chapter 6 –Airport Coordination Procedures
  * בקשות לחלונות זמן (סלוטים) לטיסות פרטיות (GA/BA) מוגשות בפורמט GCR אותו ניתן למצוא ב - Appendix K .
  * תכנון העונה מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים המפורסמים ע"י יאט"א .
  * בתעופה האזרחית מוגדרות 2 עונות:
  * עונת הקיץ – החל מהיום הראשון האחרון של חודש מרץ ועד יום שבת
  האחרון של חודש אוקטובר (7 חודשים).
  * עונת החורף – החל מהיום הראשון האחרון של חודש אוקטובר ועד יום
  שבת האחרון של חודש מרץ (5 חודשים).

 • נמל התעופה בן גוריון:
  תקנות התעבורה בנתב"ג מפורסמות בפמ"ת (פרסום מידע תעופתי) AIP ISRAEL ובאתר רשות התעופה האזרחית.

  למידע באתר רת"א

  שעות הפעילות בנמל התעופה בן גוריון הן:

  05:00 – 01:40 למחרת זמן מקומי - להמראות עונת הקיץ
  05:30 - 01:40 למחרת זמן מקומי להמראות עונת חורף
  01:45 – 01:00 למחרת זמן מקומי – לנחיתות

  * עוצר לילה להמראות:
  * להמראות בין השעות:
  01:40 – 05:00 זמן מקומי – עונת קיץ
  01:40 – 05:30 זמן מקומי – עונת חורף
  * זמן אחרון להקצאת סלוטים להמראה, לפני "עוצר לילה":
  01:20 זמן מקומי.
  * זמן ראשון להקצאת סלוטים להמראה אחרי "עוצר לילה":
  04:45 זמן מקומי בעונת הקיץ
  05:15 זמן מקומי בעונת החורף
  * בין השעות 05:00 - 06:00 בעונת הקיץ ובין השעות 05:30 -
  06:00 בעונת החורף, המראות למטוסים ניתן יהיה להתיר ע"פ ספי רעש
  המפורסמים בפמ"ת AIP ISRAEL.  בסמכות מנהל הנמל לאשר:
  * בין השעות 01:40 - 01:50 שתי המראות לכל היותר בכל יום.
  * בין השעות 01:50 - 02:00 המראה אחת לכל היותר בכל יום.
  תבחינים לתיעדוף:
  * טיסות שבעקבות אירוע חירום תעופתי או ביטחוני או תפעולי לא הספיקו להמריא לפני מועד הסגירה.
  * טיסות ליעדים ארוכי טווח (מעל 7 שעות טיסה) שמסיבות שאינן תלויות בחברת התעופה לא הספיקו להמריא לפני מועד הסגירה.
  * טיסות שדחיית זמן ההמראה שלהם לבוקר תגרום ל"שריפת" צוות.
  * טיסות שיאושרו על פי שיקול דעת בלעדי למנהל נתב"ג.

  * הגבלת נחיתות: כל יום בין השעות 01:45-01:00 זמן מקומי.

  * מגבלות ושעות פעילות טרמינל 1:
  טרמינל 1 פתוח לפעילות בינלאומית בין השעות: 03:00 - 23:00 זמן מקומי.
  המראה ראשונה לתכנון 06:00 זמן מקומי
  המראה אחרונה לתכנון 23:00 זמן מקומי
  אישור לטיסות בינ"ל היוצאות מטרמינל 1 ניתנות רק לאחר עמידה בקריטריונים שפורסמו והופצו בקרב חברות התעופה.
  טיסות פנים ארציות – בכפוף לשעות פעילות טרמינל 3.


  * מגבלות לטיסות פרטיות: מידע על מגבלות לטיסות פרטיות ניתן לקבל בפמ"ת, לרבות מגבלות בשעות הפעילות ולמשך זמן החניה המותר בנתב"ג.

  מידע נוסף ניתן לקבל ב -"AIP ISRAEL" ובנוטאמים עדכניים המתפרסמים על ידי רשות שדות התעופה.

  חשוב לדעת!
  חלה החובה להתעדכן תמיד ב - NOTAM המתפרסם על ידי רש"ת. • * קיבולת מסלולים – Runways Capacity

  ב - 10 דקות עד 6 תנועות (המראות ו/או נחיתות)

  ב - 60 דקות עד 36 תנועות (עד 17 המראות; עד 19 נחיתות)

  קיבולת בטרמינל – Terminal Capacity

  ב - 180 דקות עד 45 המראות ברצף של 3 שעות - בטרמינל 3

  ב - 180 דקות עד 15 המראות ברצף של 3 שעות - בטרמינל 1 *
  הערה: יתכנו שינויים בנתונים או בכללים בהתאם לעונה, לשעות היממה, לימי פעילות בשבוע ולתצורת תפעול המסלולים.

 • מידע לחברות תעופה חדשות המעוניינות לפעול בנמל התעופה בן גוריון:
  * בקשות של חברות תעופה חדשות לפעול בנתב"ג מותנות בקבלת
         אישור הפעלה וזכויות טיסה של "רשות התעופה האזרחית".
  * בנוסף לכך, חלה על חברות התעופה חובת התקשרות עם אחת משלוש החברות
        למתן שירותי קרקע הפועלות בנתב"ג.
  * מידע נדרש באשר לגורמים הרלוונטיים השונים אליהם ניתן לפנות ברש"ת
        וברת"א ניתן לקבל באמצעות חברות שירותי הקרקע.

  להלן קישורים לאתרי האינטרנט של חברות שירותי הקרקע המורשות לפעול בנתב"ג:
         Aero Handling
         Laufer Aviation-GHI
         QAS
  * מידע בגין זכויות טיסה ונחיתה ויישום מדיניות שמים פתוחים, ניתן לקבל במחלקה ליחסים בינלאומיים של הרשות לתעופה אזרחית
  * למידע בגין אגרות נחיתה והתקשרות עם רשות שדות התעופה באתר רשות שדות התעופה:
     אגרות
  * בקשות ל"חלונות זמן"  (סלוטים) ניתן להגיש במדור לוח טיסות בפורמט
  SCR באמצעות דוא"ל לכתובת: tlvacxh@iaa.gov.il

  חברות תעופה פרטיות:   

  תעופה כללית (GENERAL AVIATION) -

   מידע למפעילי טיסות פרטיות ותעופה כללית (GA/BA) המעוניינים  לפעול בנמל התעופה בן גוריון:

         חברות לתעופה כללית GENERAL AVIATION)) המעוניינות להפעיל טיסות אל נמל התעופה בן גוריון וממנו נדרשים לאישורים כדלקמן:

  1. אישור מבצעי של האגף לפיקוח אווירי ברת"א ואישור ביטחוני של ממל"ת באמצעות דוא"ל: asoc.sec1@gmail.com
  2. נדרש להתקשר חוזית עם חברה לשירותי הקרקע הפועלת בנמל לשם קבלת שירותים תפעוליים ומבצעיים.
  3. פרטים לקבלת חלון זמן (סלוט) לטיסה:

  בקשות לסלוטים עבור טיסות פרטיות (GA/BA) יש להגיש בפורמט GCR הנמצא בחוברת Standard Schedule Information Manual  ב -  Appendix- K-General Aviation Slot Clearance Request כאמור, בקשות לסלוטים  ניתן להגיש רק באמצעות חברת שירותי הקרקע.

  מידע על מגבלות עבור תעופה כללית מפורט בפמ"ת:

  AIP ISRAEL לרבות מידע בנושא הגבלות על שעות הפעילות (AD 2.5-12A,10/1  ועל משך זמן החניה המותר בנתב"ג (AD 2.5-12,3)

  נדרש להתעדכן תמיד ב-  NOTAM

  בנתב"ג פועלות 3 חברות מורשות המעניקות שירותי קרקע ובאמצעותן ניתן לקבל את כל המידע הנדרש להפעלת תעופה כללית בנתב"ג ובשאר הנמלים של רשות שדות התעופה, להלן קישורים לאתרי האינטרנט של החברות:

  AHS

  LAU

  QAS

 • * ליצירת קשר עם היחידה לתכנון לוח טיסות בנתב"ג בנושא בקשות לחלון זמן לטיסות (סלוטים):
       דוא"ל : talias@iaa.gov.il
       טלפון: 97239752070+
       פקס - 972-3-9752075+

  *    דוא"ל ל –SCR בלבד: tlvacxh@iaa.gov.il
     כתובת למשלוח בדואר רגיל:
     תכנון לוח טיסות
     נמל התעופה בן גוריון ת.ד. 7
     נתב"ג 7015001 ישראל

  שעות פעילות:
  ימים: א' – ה' בין השעות: 08:00 - 16:00 זמן מקומי
  בחגי ישראל - סגור