ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

תיאום חלונות זמן

מבוא מוצגות 4 תוצאות

המידע בנושא "תיאום חלונות זמן לטיסה" נועד לחברות תעופה ולטייסים בלבד. אין בנושא זה מידע הנוגע לנוסעים פרטיים ו/או לחברות ולסוכני נסיעות.
בנמל התעופה רמון ישנם שירותי מודיעין טיס המיועדים לכל טייס שימריא מנמל התעופה רמון, ולאלו אשר ינחתו בשדה ומעוניינים לקבל מידע תעופתי.
תחום "חלונות זמן לטיסה" מחולק לתת נושאים המפרטים מידע מסייע ותומך לחברות תעופה ולטייסים פרטיים המעוניינים להתחיל פעילות תעופתית בנמל התעופה בן גוריון. במסגרת זו ניתן פירוט נרחב בנושאים עם זיקה ישירה לפעילות אווירית כמו; תכנון לוח טיסות, נוהל בקשה להפעלת טיסות שכר, טיסות סדירות וכיו"ב.

כללי
תיאום "חלונות זמן" (סלוטים) לנמל תעופה הוא אמצעי לתכנון לוח טיסות בהתאם לקיבולת התעופה באמצעות יישום של מערכת הכללים וההנחיות כפי שהם מופיעים ב- WSG-Worldwide Slot Guidelines
* המטרה העיקרית של תכנון לוח הטיסות היא להבטיח שימוש יעיל של התשתיות בנמל התעופה, כשהמגמה היא להיענות בחיוב לבקשות של המשתמשים הרבים ולמנוע בזבוז משאבים מוגבלים.
* הקצאת "חלונות הזמן" (סלוטים) מתוכננת בכפוף לבקשות של חברות התעופה, והשיבוץ בהם נקבע על פי הקיבולת בנמל התעופה. כל זאת על מנת לאפשר ניצול יעיל ואופטימלי של המשאבים העומדים לרשות הנהלת הנמל.
* 'יאט"א' הינו ארגון חברות התעופה הבינלאומי ובין היתר הוא מסווג את נמלי התעופה על פי רמות עומס של התנועה האווירית ושל התשתיות בנמלים. הסווג נעשה בחלוקה לדרגות: 1/2/3, כאשר דרגה 1 מגדירה נמל תעופה בדרגת עומס נמוכה ביותר ו – 3 בדרגת עומס גבוהה ביותר.              קווים מנחים לתכנון לוח טיסות (קישור לאתר יאטא)

 • נמל התעופה רמון אילת מוגדר כנמל תעופה מדרגה 2.

  לאמור, ביקוש לטיסות גדול במעט מזה שניתן להיענות להן (בשעות מסוימות), וזאת בשל מגבלות תשתית ו/או מרחב אווירי ו/או מגבלות אחרות.

  תכנון לוח הטיסות מהווה ציר מרכזי המשפיע על פעילות כלל היחידות הפועלות בנמל רמון אילת.

  * תכנון לוח הטיסות מתבצע על ידי אגף מבצעי קרקע.

  חברות התעופה מגישות בקשות לחלונות זמן (סלוטים), ולאחר בחינה אגף מבצעי קרקע  מאשר זמנים בהתחשב במגבלות ופוטנציאל הקיבולת בנמל.
  * התקשרות של חברות התעופה עם רש"ת נעשית על פי הנחיות 'יאטא' המופיעות ב:
  SSIM - Standard Schedules Information Manual
  * בקשות לחלונות זמן (סלוטים) לטיסות שכר בינלאומיות יוגשו בפורמט SCR אותו ניתן למצוא ב-
  Chapter 6 –Airport Coordination Procedures .
  * בקשות לטיסות פנים ארציות יוגשו בקובץ טיסות עונתי.
  * בקשות לחלונות זמן (סלוטים) לטיסות פרטיות יוגשו ישירות לגורמים הרלוונטיים באגף מבצעי קרקע.

  * בתעופה האזרחית מוגדות 2 עונות:
        * עונת הקיץ - מיום ראשון האחרון לחודש מרץ ועד למוצאי שבת האחרון של חודש אוקטובר (7 חודשים).
        * עונת החורף - מיום ראשון האחרון לחודש אוקטובר ועד למוצאי שבת האחרון של חודש מארס (5 חודשים).

 • * שעות הפעילות בנמל התעופה רמון אילת הן:
  ימים א' עד ה': 05:30 - 23:30 זמן מקומי.
  יום ו' וערבי חג: 06:00 - 18:00 זמן מקומי.
  שבת וחגים: 07:00 - 23:30 זמן מקומי.

  * ניתן לפעול מעבר לשעות הפעילות באישור מיוחד מראש של מנהל הנמל.
  * נוהלי התעבורה מפורסמים בפמ"ת (פרסום מידע תעופתי), ב- AIP ISRAEL ובאתר רת"א.
  * שינויים ותוספות בטיסות פנים ארציות – בקבלת אישור מראש של ראש אגף מבצעי קרקע.
  * אישורים לטיסות בינ"ל בש"ת רמון- אילת יינתנו רק לאחר עמידה בקריטריונים של ש"ת רמון- אילת.
  * שינויים ותוספות בטיסות פנים ארציות – באישור מנהל מרכז תאום.
  * מגבלות לטיסות פרטיות: מידע על מגבלות לטיסות פרטיות ניתן לראות בפמ"ת, לרבות הדרישה לאישור טרומי של מרכז תאום אילת לביצוע הטיסה לאילת, טרם היציאה לטיסה.
  * למידע נוסף ניתן להתעדכן ב -"AIP ISRAEL" ובנוטאמים עדכניים המתפרסמים על ידי רשות שדות התעופה.
  חלה החובה להתעדכן תמיד ב - NOTAM

   

 • מידע לחברות תעופה חדשות המעוניינות לפעול בנמל התעופה רמון- אילת:
  * בקשות של חברות תעופה חדשות לפעול בש"ת רמון- אילת, מותנות בקבלת אישור הפעלה וזכויות טיסה של "רשות התעופה האזרחית".
  בנוסף לכך, חלה על חברות התעופה חובת התקשרות עם חברות למתן שירותי קרקע.
  * חברות התעופה הישראליות רשאיות לתת שירותי קרקע לעצמן.
  * בנמל תעופה רמון- אילת פועלות 2 חברות לשירותי קרקע
        ובאמצעותן ניתן לקבל את המידע הנדרש באשר לגורמים
       הרלוונטיים השונים ברש"ת וברת"א.
  מטוסים פרטיים בטיסה בה 4 נוסעים ומעלה מחויבים
        בהתקשרות עם אחת מהחברות המספקות שרותי קרקע.
  קישורים לאתרי האינטרנט של החברות לשירותי קרקע
        המורשות לפעול בש"ת רמון- אילת:
                                                         Aero Handling
                                                Laufer Aviation- GHI
                                                                                                                          
  מידע בגין זכויות טיסה ונחיתה ויישום מדיניות שמים פתוחים,
        ניתן לקבל במחלקה ליחסים בינלאומיים של: רשות התעופה
        אזרחית.
  מידע בגין אגרות נחיתה והתקשרות עם רשות שדות התעופה
        ניתן לקבל באתר רשות שדות התעופה: אגרות.
   
  בקשות ל'חלונות זמן  (סלוטים), ניתן להגיש למנהל מרכז תאום
        בש"ת רמון- אילת באמצעות "סיטא – ETHELXH" בפורמט SCR
        או בדוא"ל לכתובת: • Nechemiabe@iaa.gov.il

 • ליצירת קשר עם הגורמים בנמל התעופה רמון- אילת ובכל הנוגע
  לבקשות לחלון זמן לטיסות (סלוטים) אנא פנו אל:
  מרכז תאום בשדה התעופה רמון- אילת
  דוא"ל : teumte2@iaa.gov.il
  טלפון: 972-8-9553600+
  פקס - 972-8-6363829+
  סיטא- ETHELXH

  כתובת למשלוח בדואר רגיל:
  מרכז תאום שדה התעופה אילת
  שדה התעופה אילת, ת.ד. 66
  אילת 88000, ישראל
  שעות פעילות:
  ימים: א' – ה' בין השעות: 08:00 - 16:00 זמן מקומי
  בחגי ישראל - סגור