ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה פ"א בנמל התעופה בן גוריון ושדות התעופה ראש פינה, חיפה, הרצליה ורמון לשנת 2023

נספח 4 - אגרות ותעריפי שימוש בציוד ושירותים בתעופה פ"א בנמל התעופה בן גוריון ושדות התעופה ראש פינה, חיפה, הרצליה ורמון 2023 מוצגות 0 תוצאות

התעריפים נקובים בשקלים חדשים ותקפים החל מיום 01.01.2023

 

סוג האגרה/שירות שיטת החיוב ₪ 
אגרת נחיתה פ"א (תקנה 4) עד 1,500 ק"ג 37.19
מ - 1,501 עד 3,000 ק"ג 105.49
מעל 3,000 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 11.11
     
אגרת חניה משולבת (תקנה 5) חיוב לשנה עד 1,500 ק"ג 6,276.40
מ - 1,501 עד 3,000 ק"ג 19,247.52
מעל 3,000 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 4,937.81
     
אגרת חניה מסחרית (תקנה 7) חיוב לשנה עד 1,500 ק"ג 3,699.94
מ - 1,501 עד 3,000 ק"ג 12,028.25
מעל 3,000 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים או חלק מהם, תוספת של 2,322.46
     
     
תשלום אגרות מוקטנות ישלם בעל כלי הטיס אגרה מוקטנת מן הנקוב, בשיעור של 25% אם השירותים ניתנו בשדות התעופה חיפה או ראש פינה.
תשלום אגרות מוגדלות ניתנו השירותים בשעות שבין 22:00 ובין 06:00 למחרת או בימי מנוחה ישלם בעל כלי הטיס אגרות מוגדלות ב - 30% מהאגרות המגיעות ממנו בעד אותם שירותים.

 

סוג האגרה/שירות שיטת החיוב ₪ 
שירותים נוספים טרקטור - לשעה או חלק ממנה 208.20
מזלג הרמה - לשעה או חלק ממנה 225.50
מסוע (קונבייר) - לשעה או חלק ממנה 244.40
מסוע ממונע (היילודר) - לשעה או חלק ממנה 697.80
שימוש במטאטא מנועי - לשעה או חלק ממנה 490.40
סולם למטוס - עד 3 שעות 641.60
סולם מיוחד למטוס - עד 3 שעות 641.60
מזגן נייד 1,015.70
השכרת גנרטור (הספק 140 קוו"א) - לשעה או חלק ממנה 371.40
עגלת מטען - עד 12 שעות 27.60
שעות עבודה עובד ניקיון מטוסים - לשעה או חלק ממנה 138.60
שעות עבודה עובד ניטול - לשעה או חלק ממנה 138.60
שעות עבודה עובד 747 - לשעה או חלק ממנה 138.60
פריקה/טעינה לדגם ATR72 957.00
פריקה/טעינה לדגם A320/B757/B737 1,389.10
איסוף מצנחים 523.80
כוננות בתחנת כיבוי אש ללא יציאה (כולל 2 כבאים בשעות עבודה סדירות) בשתפ"א 66.30
פיזור חומר סופג 138.60
שטיפת רחבות 642.70
כוננות תדלוק חם 385.20
הפעלת ש"ת חיפה בשעות חריגות 1,582.30
     
הסעות מיוחדות חיוב לכיוון, שעות העומס 04:00-07:00/14:00-17:00 UTC
אוטובוס להסרטה - לשעה או חלק ממנה 541.10
אוטובוס להסעה בטקסים - לשעה או חלק ממנה 282.70
אוטובוס להסעה בטקסים - שעות עומס 541.10
הסעת נוסעי מטוס פרטי (עד 4 נוסעים) מ/אל הטרמינל, הסעה ברכב שירות מיוחד לחדרי אחמי"ם מהמטוס או אל המטוס 69.50
הסעה לבית חולים 289.30
הסעה מיוחדת באוטובוס 250.70
הסעה מיוחדת באוטובוס - שעות עומס                                        474.50
הסעה מיוחדת במידיבוס 197.40
הסעה מיוחדת במידיבוס - שעות עומס         378.60

 

סוג האגרה/שירות שיטת החיוב ₪ 
הסעות בצד האווירי חיוב לכיוון לפי מספר המושבים במטוס
עד 140 מושבים 309.10
מ - 141 עד 210 מושבים 463.90
מ - 211 עד 280 מושבים 666.40
מ - 281 עד 350 מושבים 916.70
מ - 351 מושבים עד 420 מושבים 1,124.80
מ - 421 מושבים ומעלה 1,274.00
     
שירות אספקת חשמל לכלי הטיס חיוב מבוסס על משך זמן חיבור המטוס לחשמל ומספר המושבים במטוס.
עד 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת או  חלק ממנה ועד ל - 3 שעות, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 213.20
עד 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 144.10
עד 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 69.50
מעל 225 מושבים, לשעה הראשונה, לכל שעה נוספת או חלק ממנה ועד ל - 3 שעות, חיוב יחסי לכל 15 דקות  נוספות או חלק מהן. 240.00
מעל 225 מושבים, לשעה הרביעית או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות או חלק מהן. 159.90
מעל 225 מושבים, מהשעה החמישית לכל שעה נוספת או חלק ממנה, חיוב יחסי לכל 15 דקות נוספות או חלק מהן. 80.10
     
אספקת מי שתיה עד 99 מושבים 319.80
מ - 100 עד 225 מושבים 543.60
מעל 225 מושבים 677.10
למטוסים פרטיים ולמטוסי מטען 319.80
     
ריקון שפכים עד 99 מושבים 362.40
מ - 100 עד 225 מושבים 628.90
מעל 225 מושבים 847.60
למטוסים פרטיים ולמטוסי מטען 362.40
     
  פינוי אשפה 330.40

 

סוג האגרה/שירות שיטת החיוב ₪ 
אגרת שרותי ניקיון פ"א - אופציונלי (תקנה 12) חיוב לפי MTOW של כלי הטיס
למטוס במשקל עד 35,000 ק"ג 825.46
למטוס מ - 35,001 עד 45,000 ק"ג 1,362.52
למטוס מ - 45,001 עד 75,000 ק"ג 1,506.46
למטוס מ - 75,001 עד 115,000 ק"ג 1,712.71
למטוס מ - 115,001 עד 150,000 ק"ג 1,816.52
מעל 150,000 ק"ג לכל 1,000 ק"ג נוספים 9.72
     
כללי הנכם מתבקשים לשלם את החשבונות שיוגשו לכם בגין אגרות ושירותים בתעופה פ"א תוך 30 יום מיום הוצאתן.
כל פיגור בתשלום מעבר ל - 30 יום, יחויב בריבית פיגורים בשיעור ריבית חשכ"ל בתוספת של 0.5% לחודש, בהתאם לתקנה 20.
במקרה של מחלוקת, נוסח תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991 הוא שקובע.