ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ שוטף, ביצוע ביקורות וסקרי בטיחות, ופיקוח בתחום בטיחות אש ומניעת דליקות בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/073/0052/00
תאריך פרסום: 14/03/2024
תאריך אחרון להגשה: 16/04/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 15/01/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 14/04/2024 שעה: 23:30