ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאחזקת המערכת המסחרית ולאחזקת המערכת להתקשרויות מסחריות, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 90
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 16.06.2024 ועד ליום 15.06.2026
שם ספק/לקוח: נס אי אס בע"מ
פרטי ההודעה: