ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, אחזקה, שדרוגים והרחבת מערכות מכ"ם קוואדרוסקופיות, המותקנות בנתב"ג
מספר ההודעה: 89
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט במודעת הרשות
שם ספק/לקוח: מגנ"א בי.אס.פי בע"מ
פרטי ההודעה: