ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פיקוח על עבודות מיזוג אוויר, בכל אתרי רש"ת
מספר ההודעה: 88
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.04.2025 עד ליום 31.03.2026
שם ספק/לקוח: מעוף מפקחים ויועצים בע"מ
פרטי ההודעה: