ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 87
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.04.2025 עד ליום 30.06.2025
שם ספק/לקוח: פוד האוס שאח בע"מ
פרטי ההודעה: