ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי מטיסים (PSEUDO PILOT) במאמן פיקוח טיסה בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 86
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.09.2024 ועד ליום 28.02.2025
שם ספק/לקוח: ב.סקאי שרותי תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: