ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ליווי, תפעול, פיקוח ובקרה של מערך ההשקעות ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 85
תאריך פרסום: 11/07/2024
תאריך סיום פרסום: 11/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 06.02.2025 ועד ליום 31.12.2025
שם ספק/לקוח: משרד רו"ח לאון אורליצקי ושות
פרטי ההודעה: