ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לאפיון, התאמה, פיתוח, אספקה, התקנה, הסבת נתונים, הדרכה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטרנט עבור רש"ת
מספר ההודעה: 84
תאריך פרסום: 10/07/2024
תאריך סיום פרסום: 10/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2024 ועד ליום 30.09.2025
שם ספק/לקוח: מטריקס אי. טי. בע"מ
פרטי ההודעה: