ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת תעלות טלסקופיות עבור מערכות מיזוג למטוסים בעמדות החניה שבשלוחות B, C, D בטרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 83
תאריך פרסום: 08/07/2024
תאריך סיום פרסום: 08/07/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: A.T.E.S ITALIANA
פרטי ההודעה: