ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון בנושאים: תכנון גאומטרי, תכנון תעופתי, ניקוז, תנועה, תכן מבנה, תכנון נופי, בטיחות, מים וביוב, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 81
תאריך פרסום: 08/07/2024
תאריך סיום פרסום: 08/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.06.2025 ועד ליום 31.05.2027
שם ספק/לקוח: תדם הנדסה אזרחית בע"מ, לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ, ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ, לנדיוז תכנון תנועה וכבישים (2005) בע"מ, תהן תכנון הנדסי (1985) בע"מ
פרטי ההודעה: