ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

טבלת שעות פעילות מסופי הגבול היבשתיים בחגי תשרי בשנת 2022

טבלת שעות פעילות מסופי הגבול היבשתיים בחגי תשרי בשנת 2022:

יום

תאריך

מועד

מסופי מטענים

מסופי נוסעים

ניצנה

אלנבי

נהר הירדן

יצחק רבין

אלנבי

יצחק רבין

נהר הירדן

מנחם בגין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשון

25.9.22

ערב ראש השנה

סגור

08:00

 

15:30

סגור

08:00

 

12:00

08:00

-

15:30

06:30

-

20:00

08:30

-

15:30

פתוח 24 שעות

שני

26.9.22

א' ראש השנה

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

-

19:30

06:30

-

20:00

08:30

-

15:30

פתוח 24 שעות

שלישי

27.9.22

ב' ראש השנה

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

-

19:30

06:30

-

20:00

08:30

-

18:30

פתוח 24 שעות

שלישי

4.10.22

ערב יום כיפור

סגור

סגור

סגור

סגור

 08:00      

 11:00

06:30

-

 12:00 

07:00

12:00

פעיל עד

 13:00 

רביעי

5.10.22

יום כיפור

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

 

סגור

סגור

סגור.  פתיחה

 ב- 22:00

ראשון

9.10.22

ערב חג סוכות

סגור

08:00

 

15:30

סגור

08:00

 

12:00

08:00

-

15:30

06:30

-

20:00

08:30

-

15:30

פתוח 24 שעות

שני

10.10.22

חג

סוכות

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

-

19:30

06:30

-

20:00

08:30

-

18:30

פתוח 24 שעות

שלישי

11.10.22

א' חול המועד סוכות

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

-

20:00

07:30

-

18:00

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

-

23:30

06:30

-

20:00

07:00

-

20:00

פתוח 24 שעות

רביעי

12.10.22

ב' חול המועד

סוכות

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

-

20:00

07:30

-

18:00

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

-

23:30

06:30

-

20:00

07:00

-

20:00

פתוח 24 שעות

חמישי

13.10.22

ג' חול המועד

סוכות

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

-

20:00

07:30

-

18:00

08:00

-

14:00

קבלת מטען*

08:00

23:30

06:30

-

20:00

07:00

-

20:00

פתוח 24 שעות

שישי

14.10.22

ד' חול המועד

סוכות

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

15:30

08:00

-

20:00

08:30

-

18:30

פתוח 24 שעות

שבת

15.10.22

ה' חול המועד

סוכות

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

15:30

08:00

-

20:00

08:30

-

18:30

פתוח 24 שעות

ראשון

16.10.22

הושענא רבה

סגור

08:00

 

15:30

סגור

08:00

 

12:00

08:00

15:30

06:30

-

20:00

08:30

-

15:30

פתוח 24 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שני

17.10.22

שמחת תורה

סגור

סגור

סגור

סגור

08:00

-

19:30

06:30

-

20:00

08:30

-

18:30

פתוח 24 שעות

 

* עפ"י הנחיית המכס, קליטת מטען ביבוא במסופים ניצנה ויצחק רבין במהלך ימי חול המועד בסוכות תהיה עד השעה 14:00. מטען שיתקבל עד לשעה זו יטופל. כל חריגה מהאמור לעיל טעונה את אישור המכס ואחראי המטענים. 

** בימים בהם יוקדמו מועדי סגירת חלק ממסופי הנוסעים שבמסופי הגבול, כמפורט בטבלה, על קהל הנוסעים להיערך בהתאם ולהגיע אל המסופים לפחות שלוש שעות לפני מועד סיום הפעילות המעודכן, באורח שיאפשר את השלמת הליך מעבר הגבול. מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של הרשות.

*** קבלת נוסעים במעבר הגבול נהר הירדן בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג תתאפשר עד השעה 17:00 לכל המאוחר. בערב ראש השנה וב-א' ראש השנה, ערב סוכות ובהושענא רבה קבלת נוסעים במעבר הגבול תתאפשר עד השעה 14:00 לכל המאוחר.