ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

דיווח בני מיעוטים על הגעה לקראת טיסה

באפשרותכם להודיע לנציג היחידה לקשר עם בני מיעוטים על הגעתכם הצפויה לנתב"ג באמצעות הטופס. מומלץ לשלוח את הטופס עשרה ימים לפני מועד הטיסה המתוכנן.

פרטי הפונה
פרטי הטיסה
פרטי כניסה לארץ
נוסע 1
נוסע 2
נוסע 3
נוסע 4
נוסע 5
נוסע 6
איש קשר מלווה