ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

טופס הודעה על מעבר קבוצת נוסעים במסוף מנחם בגין (טאבה)

סוג הפנייה