ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

טופס תיאום איסוף נוסעים ממסוף אלנבי

הנחיות למילוי הטופס

את הטופס יש לשלוח עד 24 שעות לפני יום ההגעה. SMS המודיע על אישור כניסה לצורך איסוף ישלח לנייד שצוין בפרטי הגורם המבקש.

פרטי הנהג האוסף
פרטי הנוסעים לאיסוף
פרטי הגורם המבקש
פרטים רלוונטיים נוספים