ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

חברות תעופה

Shirgal Wings

פרטי התקשרות

​מכללה ללימודי תעופה עיוניים, בדגש על הכנה לקראת המבחנים העיוניים, רישיונות והגדרי טיס של רשות התעופה האזרחית בישראל.